Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vi bryr oss om din integritet och är därför noga med att hantera dina personuppgifter varsamt. World Partner är personuppgiftsansvarig, har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta oss gärna på hello@worldpartner.se

 

Personuppgiftslagen ersattes 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), läs mer här hos Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar namn mailadress och telefonnummer. Vid speciella tillfällen som till exempel studieresor i vår regi kan det även komma att handla om personnummer.

 

Syftet med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna kontakta dig och hålla dig informerad om nyheter samt inbjudningar till events och studieresor.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom länk i nyhetsbrev eller via mail.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via mailadressen ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I särskilda fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag, (t ex bokföringslag).

 

Vem kan komma att behandla personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av World Partner men i vissa fall även av våra samarbetspartners med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter (personuppgiftsbiträdesavtal) för administrativa tjänster (nyhetsbrev). I de fall du anmält dig till en studieresa med World Partner kan dina personuppgifter även komma att behandlas av t ex av flygbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information behandlas vid varje sådant tillfälle.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på resmål och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES.

 

Dina rättigheter kring dina personuppgifter (rätten att bli glömd)

Du har alltid rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du kan självklart också begära korrigering eller radering av dina personuppgifter, detta görs via mail till hello@worldpartner.se. Dina uppgifter kommer då korrigeras eller raderas snarast. I de fall du har en studieresa bokad som ännu inte är genomförd kommer uppgifterna att raderas snarast efter resans avslut.

Vill du veta vilka uppgifter vi behandlar kan du alltid kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har registrerade om dig.